Greek

Announcements

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ

Friday, 09 June 2017 08:40 spoudes
Print PDF

ΕΡ.1

Να αναφέρετε 2 αραβικές χώρες που πριν λίγες μέρες έχουν διακόψει τις διπλωματικές τους σχέσεις και με ποιά χώρα και για ποιο λόγο.

ΕΡ.2

Δίνονται οι περιόδοι της ιστορίας της Κύπρου: Ρωμαική, Ελληνιστική, Αγγλοκρατία, Τουρκοκρατία και Βυζαντινή περίοδος. Να αντιστοιχίσετε την καθεμία από αυτές στη σωστή χρονολογική περίοδο.

Α. 332πχ - 58πχ

Β. 58πχ- 330μχ

Γ. 330μχ-1191 μχ

Δ. 1571μχ-1878μχ

Ε. 1878μχ-1960μχ

 

ΕΡ.3

Ποιές είναι οι επίσημες γλώσσες τησ Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το σύνταγμα του 1960.

 

ΕΡ.4

Να εξήγησετε σε συντομία τι καταλαβαίνετε με τον όρο . Να αναφέρετε ονομαστικά τρεις.

 

ΕΡ.4

Σε ποια πόλη εδρέυει ο καθένας από τους πιο κάτω διεθνείς οργανισμούς

Α. Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ)

Β. Βορειοτλαντική Συμμαχία (ΝΑΤΟ)

Γ. Συμβούλιο της Ευρώπης.

 

ΕΡ.5

Να συμπληρώσετε τα κενά στο ποιο κάτω κείμενο που αναφέρεται στη γεωγραφία της Κύπρου:

<Στο έδαφος τησ Κύπρου εκτείνονται δυο οροσειρές, η οροσειρά του Τροόδους με ψηλότερη κορυφή τον Ολυμπο και η οροσειρά του Πενταδακτύλου με ψηλότερη κορυφή το (α).................. Η μεγαλύτερη πεδιάδα του νησιού είναι η πεδιάδα τησ (β)......................., την οποία διασχίζουν οι ποταμοί Πεδιαίος και (γ).......... που εκβάλλουν στον κόλπο της Αμμοχώστου. Η Κύπρος έχει (δ)...................... κλίμα, με ξηρά και θερμά καλοκαίρια και ήπιους χειμώνες. Λόγω της ξηρασίας αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα έλλειψης νερού για τη λύση του οποίου έχουν κατασκευασθεί πολλά φράγματα μεγαλύτερο των οποίων είναι αυτό του (ε).........................

 

ΕΡ.6

Δίνονται οι πιο κάτω αρχαιολογικοί χώροι της Κύπρου

Ιερό του Απόλλωνα Υλάτη, Θέατρο των Σόλων, Αββαείο του Πέλλαπαις, Σαλαμίνα και Οικισμός της Χοιροκοιτίας. Να γράψετε ποιοι από αυτούς βρίσκονται στα κατεχόμενα από τον τούρκικο στρατό, εδάφη και ποιοι βρίσκονται στις ελέυθερες περιοχές της Κύπρου.

 

ΕΡ.7

Α) Ποιά χώρα προεδρεύει της Ευρωπαικής Ένωσης το πρώτο εξάμηνο του 2017

Β) Ποιά χώρα θα προεδρέυει το β εξάμηνο του 2017

 

ΕΡ.8

Δίνονται οι περιόδοι της Ιστορίας της Κύπρου: Ενετοκρατία,Φραγκοκρατία, Αγγλοκρατία, Τουρκοκρατία, και Βυζαντινή περίοδος. Να αντιστοιχίσετε την καθεμιά από αυτές στη σωστή χρονολογική περίοδο

Α. 395-1191μχ

Β. 1191-1489μχ

Γ. 1489-1571μχ

Δ. 1571-1878μχ

Ε.1878μχ-1960μχ

 

ΕΡ.9

Να γράψετε από ποιο χωριό καταγόταν και που έπεσε μαχόμενος εναντίον των Άγγλων ο καθένας από τους πιο κάτω ήρωες της ΕΟΚΑ 1955-59.

α) Γρηγόρης Αυξεντίου

β) Κυριάκος Μάτσης

 

ΕΡ.10

Στις 4 Ιουνίου 2017 στα πλαίσια των συνομιλιών για το Κυπριακό έλαβε χώρα η τριμερής συνάντηση στη Νέα Υόρκη. Να εξηγήσετε τισ σημαίνει τριμερής συνάντηση και ποια έλαβαν μέρος σε αυτή.

 

ΕΡ.11

Κατα τις συνομιλίες για λύση του Κυπριακού προβήματος γίνεται λόγος για και επιδιαιτησία>. Να εξηγήσετε σε συντομία τι καταλαμβαίνεται με τους όρους αυτούς.

 

ΕΡ.12

Να εξηγήσετε σε συντομία τις σημαίνουν οι πιο κάτω φράσεις που χρησιμοποίουνται στην πολιτική

α) Η απόφαση που πάρθηκε

β) Η δημοσκόπηση έδειξε ότι η μέιωθηκε στο ελάχιστον

 

ΕΡ.13

Να συμπληρώσετε τα κενά:

<Η Ευρωπαική Ένωση έχει σήμερα (α).............. κράτη μέλη. Ιδρύθηκε τη δεκαετία του 1950 από έξι χώρες: το Βέλγιο, την Ολλανδία, τη Γερμανία, την Ιταλία, το Λουξεμβούργο και τη (β)................ Η Κύπρος έγινε μέλος μαζί με άλλες εννέα χώρες το έτος (γ)...... Η τελευταία διέυρυνση της ΕΕ έγινε το 2013 με την πρσχώρηση της Κροατίας. Υποψήφιες για ένταξη χωρες είναι η Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, η Τουρκία και η (δ).....................

 

Το Ελεγκτικό Συνέδριο είναι ένα από τα θεσμικά όργανα της ΕΕ.

α) Που εδρευεί το Ελεγκτικο Συνέδριο

β) Ποιος είναι ο ρόλος του Ελεγκτικού Συνεδρίου της ΕΕ.

 

ΕΡ.14

Στο παρακάτω κείμενο να διορθωσετε τα λάθη:

ΕΡ.15

Δίνονται τα κυπριακά χωριά: Λιμνίτης, Ασσια, Γιαλούσα, Καλοπαναγιώτης και Κυπερούντα. Σε ποια από τις πιο κάτω περιοχές ανήκει το καθένα.Â

Μαραθάσα, Μεσαορία, Πιτσιλιά, Καρπασία, Τηλλυρία.

 

ΕΡ.16

Σε ποιον από τους πιο κάτω οργανισμούς δεν ανήκει η Κύπρος:

Κοινοπολιτεία, Συμβούλιο της Ευρώπης, Ηνωμένα Εθνη, ΝΑΤΟ, Οργανοσμός για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη.

 

ΕΡ.17

Ποια από τις πιο κάτω χωρες της ΕΕ δεν ανήκουν στην Ευρωζώνη

Α. Ουγγαρία, Β. Ιταλία, Γ. Σουηδία, Δ. Ελλάδα, Ε. Αγγλία.

 

ΕΡ.18

Να αναφέρετε τα ονοματεπώνυμα των πιο κάτω:

Α. Πρωθυπουργού του Ισραήλ

Β. Πρωθυπουργού της Ιταλίας

Γ. Πρόεδρος της Γαλλίας

 

ΕΡ.19

Να αναφέρετε τη σημερινή ιδιότητα των πιο κάτω:

α) Ντόναλτ Ντουσκ

β) Μαρία Λοττίδη

 

Last Updated ( Friday, 20 July 2018 12:10 )
 

ΛΥΣΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

Friday, 12 May 2017 14:05 spoudes
Print PDF

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΒΟΗΘΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

ΟΙ ΛΥΣΕΙΣ ΔΙΝΟΝΤΑΙ ΒΑΣΗ ΤΗΣ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ, ΜΕ ΚΑΠΟΙΑΝ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ

1. Δ, 2. Β

3. Γ, 4. Γ

5. Δ, 6. Α

7. Β, 8. Β

9. Δ, 10. Α

11. Α, 12. Β

13. Γ, 14. Α

15. Δ, 16. Δ

17. Α, 18. Α

19. Δ, 20. Β

21. Γ, 22. Β

23. Α, 24. Α

25. Δ, 26. Γ

27. Β, 28. Β

29. Δ, 30. Β

31. Γ, 32. Β

33. Α, 34. Γ

35. Γ, 36. Δ

37. Α, 38. Β

39. Δ, 40. Γ

41. Α, 42. Α

43. Γ, 44. Δ

45. Β, 46. Α

47. Δ, 48. Β

49. Γ, 50. Δ

Last Updated ( Friday, 12 May 2017 14:48 )
 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ.

Friday, 12 May 2017 13:51 spoudes
Print PDF

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΒΟΗΘΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

 

Υ.Σ: ΟΙ ΛΥΣΕΙΣ ΔΙΝΟΝΤΑΙ ΒΑΣΗ ΤΗΣ ΣΧΕΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ, ΜΕ ΚΑΠΟΙΑΝ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ.

1. Δ                                                                                                       

2. Β                                                                                                        

3. Γ                                                                                                        

4. Γ                                                                                                        

5. Δ                                                                                                       

6. Α                                                                                                       

7. Β                                                                                                        

8. Β                                                                                                        

9.  Δ                                                                                                      

10.  Α                                                                                                    

11.  Α                                                                                                    

12.  Β                                                                                                    

13.  Γ                                                                                                     

14.  Α                                                                                                    

15. Δ                                                                                     

16. Δ                                                                                                     

17. Α                                                                                     

18. Α                                                                                                     

19. Δ                                                                                                     

20. Β                                                                                                     

21. Γ                                                                                                      

22. Β                                                                                     

23. Α                                                                                                                     

24. Α                                                                                                                                     

25. Δ

26. Γ

27. Β

28. Β

29. Δ

30. Β

31. Γ

32. Β

33. Α

34. Γ

35. Γ

36. Δ

37. Α

38. Β

39. Δ

40. Γ

41. Α     

42. Α

43. Γ      

44. Δ

45. Β

46. Α     

47. Δ

48.  Β

49. Γ      

50. Δ                     

 

Κενές Θέσεις Τελωνειακού Λειτουργού Τελωνεία

Friday, 30 December 2016 13:24 spoudes
Print PDF

Γίνονται δεκτές αιτήσεις για επτά μόνιμες θέσεις Τέλωνειακού Λειτουργού, Τελωνεία. (Η θέση είναι Πρώτου Διορισμού). Εγκεκριμένη Μισθοδοτική Κλίμακα: Α8 €17.946, 18.823, 19.700, 20.577, 21.454, 22.331, 23.208, 24.085, 24.962, 25.839, 26.716, 27.593, Α10: €25.112, 26.313, 27.514, 28.715, 29.916, 31.117, 32.318, 33.519, 34.720 θαη Α11: €29.684, 30.885, 32.086, 33.287, 34.488, 35.689, 36.890, 38.091, 39.292.

Καθήκοντα και Ευθύνες:

 1. Βοηθά ανώτερους λειτουργούς στην εκτέλεση των καθηκόντων τους.
 2. Αναλαμβάνει την εκτέλεση καθηκόντων σχετικά με

(α) Τον καθορισμό, την επιβολή και είσπραξη τελωνειακών και άλλων προσόδων, την τήρηση λογαριασμών

(β) την παραχώρηση απαλλαγών και άλλων τελωνειακών διευκολύνσεων

(γ) την εφαρμογή της νομοθεσίας για την οποία το Τμήμα Τελωνείων είναι υπεύθυνο και την άσκηση των αρμοδιοτήτων που παραχωρούνται σ’αυτό

(δ) την πρόληψη και καταστολή λαθρεμπορίου και άλλων παρεβάσεων της τελωνειακής νομοθεσίας

 1. Επιλαμβάνεται θεμάτων Διεθνών Συμβάσεων, διεξάγει μελέτες και έρευνες σχετικά με τις αρμοδιότητες του Τμήματος και υποβάλλει σχετικές σκθέσεις.
 2. Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του ανατεθούν

Απαιτούμενα προσόντα:

 1. (α) Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν σε ένα τουλάχιστον από τα ακόλουθα θέματα ή συνδιασμό των θεμάτων αυτών:

Οικονομικά, Εμπορικά, Νομικά (περιλαμβανομένου του Barrister-at-Law), Διοίκηση Επιχειρήσεων, Λογιστική, Δημόσια Διοίκηση, Πολιτικές Επιστήμες, Στατιστική, Πληροφορική)

(Σημ.: Ο όρος «Πανεμιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος» καλύπτει και μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλο).

(β)Μέλος του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου.

 1. Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής ή της Γαλλικής ή της Γερμανικής γλώσσας.

Σημ. : Αναφορικά με τους υποψηφίους-

 1. Των οποίων η μητρική γλώσσα δεν είναι η Ελληνική και δεν έχουν απολυτήριο Ελληνικού Σχολείου Μέσης Εκπαίδευσης και
 2. Οι οποίοι, δυναμεί του Άρθρου 2.3 του Συντάγματος, επέλεξαν να ανήκουν στην Ελληνική κοινότητα,

Απαιτείται μόνο καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας, νοουμένου ότι θα έχουν άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

 1. Ακεραιότητα χαρακτήρα, οργανωτική και διοικητική ικανότητα, πρωτοβουλία, υπευθυνότητα και ευθυκρισία.
 2. Καλή γνώση της τελωνειακής νομοθεσίας.
 3. Διετής τουλάχιστον πείρα σχετική με τα καθήκοντα της θέσης, αποτελεί πλεονέκτημα.

Αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν στο έντυπο Γεν. 6 και να παραδοθούν στο Γραφείο της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας έναντι απόδειξης παραλαβής ή να αποσταλούν μέσω Ταχυδρομείου με συστημένη επιστολή στον Πρόεδρο της Επτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας, 1407 Λευκωσία, ή μέσω τηλεομοιοτυπικής υπηρεσίας (Τέλεφαξ 22670101), όχι αργότερα από τις 23 Ιανουαριου 2017. Οι αιτήσεις πρέπει να συνοδεύονται με αντίγραφα των πιστοποιητικών των ακαδημαικών και άλων συναφών προσόντων που προνοούνται στην παράγραφο 3 ανωτέρω, περιλαμβανομένων βεβαιώσεων για υπηρεσία εκεί όπου απαιτείται πείρα. (Τα πρωτότυπα να παρουσιαστούν όταν ζητηθούν για έλεγχο). Έντυπα αιτήσεων διατίθενται και στην ιστοσελίδα του Γραφείου της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας www.psc.gov.cy.

Αιτησεις από μέρους δημοσίων υπαλλήλων θα πρέπει να υποβληθούν μέσα στην προθεσμία που καθορίζεται στη δημοσίευση, απευθέιας στο Γραφείο της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας, με κοινοποίηση στους οικείους Προισταμένους των Τμημάτων στα οποία υπηρετούν.

Για περισσότερες πληροφορίες http://www.mof.gov.cy/mof/gpo/gpo.nsf/All/D470E98B01634AE9C2258099002919B2/$file/4997%2030%2012%202016%20KYRIO%20MEROS%20TMHMA%20A.pdf

Μαθήματα για τις εξετάσεις θα παρέχονται στο Ιδιωτικό Φροντιστήριο ΙΕΚ Μιχάλη Βασιλείου (Λεμεσό). Πληροφορίες για μαθήματα εξετάσεων για τις πιο πάνω θέσεις καλέστε στο: 25345800

Last Updated ( Tuesday, 07 February 2017 13:34 )
 

ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ

Monday, 28 November 2016 09:56 spoudes
Print PDF

Related image
Γίνονται δεκτές αιτήσεις για πέντε κενές μόνιμες θέσεις Λειτουργού Γενικού Λογιστηρίου, Γενικό Λογιστήριο. (Η θέση είναι Πρώτου Διορισμού). Εγκεκριμένη Μισθοδοτική Κλίμακα: Α8: €17.946, 18.823, 19.700, 20.577, 21.454, 22.331,23.208, 24.085, 24.962, 25.839, 26.716, 27.593, Α10: €25.112, 26.313, 27.514, 28.715, 29.916, 31.117, 32.318, 33.519,34.720 και Α11: €29.684, 30.885, 32.086, 33.287, 34.488, 35.689, 36.890, 38.091, 39.292, (Συνδυασμένες Κλίμακες).

 

Σύμφωνα με το Σχέδιο Υπηρεσίας της θέσης που ισχύει, τα καθήκοντα και οι ευθύνες, καθώς και τα απαιτούμενα προσόντα έχουν ως εξής:

 Καθήκοντα και ευθύνες:

(α) Βοηθά στην εκτέλεση καθηκόντων ή εκτελεί καθήκοντα οικονομικής διαχείρισης σε Τομέα/Κλάδο του Γενικού
Λογιστηρίου ή σε λογιστήρια Υπουργείων, Τμημάτων, Υπηρεσιών και Γραφείων.
(β) Εκτελεί καθήκοντα σχετικά με την εφαρμογή της περί Σύναψης Δημόσιων Συμβάσεων Νομοθεσίας, την ετοιμασία εκθέσεων/μελετών τεχνοοικονομικής φύσης, την τήρηση στατιστικών στοιχείων/πινάκων κλπ., στο Γενικό Λογιστήριο ή σε λογιστήριο Υπουργείου ή Τμήματος.

(γ) Σε περίπτωση τοποθέτησης στην Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών, βοηθά το Γραμματέα της Αρχής στην εκτέλεση των καθηκόντων του.
(δ) Ετοιμάζει σημειώματα, υπομνήματα και εκθέσεις, διεκπεραιώνει τις αποφάσεις που λαμβάνονται, εφαρμόζει τη σχετική νομοθεσία και διεξάγει τη συνεπαγόμενη αλληλογραφία.
(ε) Εποπτεύει, καθοδηγεί, ελέγχει και εκπαιδεύει κατώτερο προσωπικό.
(στ) Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του ανατεθούν.

 Απαιτούμενα προσόντα:
(1) (α) Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν σε ένα τουλάχιστον από τα ακόλουθα θέματα ή συνδυασμό των θεμάτων αυτών: Λογιστική (συμπεριλαμβανομένου του προσόντος του μέλους του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου), Χρηματοοικονομικά, Οικονομικά, Διοίκηση Επιχειρήσεων, Δημόσια Διοίκηση.
ή
(β) Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν σε ένα τουλάχιστον από τα ακόλουθα θέματα:

(ι) Πολιτική Μηχανική
(ιι) Μηχανολογική Μηχανική
(ιιι) Ηλεκτρολογική Μηχανική
(ιν) Ηλεκτρονική Μηχανική·
ή
(γ) Νομικά (περιλαμβανομένου του Barrister-at-Law).
(Σημ.: Ο όρος "πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος" καλύπτει και μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλο).
(2) Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας και της Αγγλικής ή της Γαλλικής ή της Γερμανικής γλώσσας.
Σημ.: Αναφορικά με τους υποψηφίους -
(i) Των οποίων η μητρική γλώσσα δεν είναι η Ελληνική και δεν έχουν απολυτήριο Ελληνικού Σχολείου Μέσης Εκπαίδευσης.
και 822
(ii) οι οποίοι, δυνάμει του ΄Αρθρου 2.3 του Συντάγματος, επέλεξαν να ανήκουν στην Ελληνική
κοινότητα,
απαιτείται μόνο καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας, νοουμένου ότι θα έχουν άριστη γνώση της Αγγλικής
γλώσσας.
(3) Ακεραιότητα χαρακτήρα, οργανωτική και διοικητική ικανότητα, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία και ευθυκρισία.

Αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν στο έντυπο Γεν. 6 και να παραδοθούν στο Γραφείο της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας έναντι απόδειξης παραλαβής ή να αποσταλούν μέσω του Ταχυδρομείου με συστημένη επιστολή στον Πρόεδρο της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας, 1407 Λευκωσία, ή μέσω τηλεομοιοτυπικής υπηρεσίας (Τέλεφαξ 22670101), όχι αργότερα από τις 19 Δεκεμβρίου 2016. Οι αιτήσεις πρέπει να συνοδεύονται με αντίγραφα των πιστοποιητικών των ακαδημαϊκών και άλλων συναφών προσόντων που προνοούνται στην παράγραφο 3 ανωτέρω,περιλαμβανομένων βεβαιώσεων για υπηρεσία εκεί όπου απαιτείται πείρα. (Τα πρωτότυπα να παρουσιαστούν όταν ζητηθούν για έλεγχο). ΄Εντυπα αιτήσεων διατίθενται και στην ιστοσελίδα του Γραφείου της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας www.psc.gov.cy

 

Για περισσότερες πληροφορίες:

http://www.mof.gov.cy/mof/gpo/gpo.nsf/All/53628D40F46EB2AEC2258076002BBC70?OpenDocument

 

 

ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Friday, 25 November 2016 13:53 spoudes
Print PDF

Image result for κυπριακή δημοκρατία

Σύμφωνα με το Σχέδιο Υπηρεσίας της θέσης που ισχύει, τα καθήκοντα και οι ευθύνες, καθώς και τα απαιτούμενα προσόντα έχουν ως εξής:

 

Καθήκοντα και ευθύνες:


(α) Εκτελεί συντονιστική, διαχειριστική ή ερευνητική εργασία σε σχέση με προγράμματα για τα οικοσυστήματα, τη χλωρίδα, την πανίδα, τα απόβλητα, τη ρύπανση και γενικότερα το περιβάλλον και την προστασία του.
(β) Εξετάζει τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις διάφορων σχεδίων, προγραμμάτων, έργων ή αναπτύξεων, διεξάγει μελέτες, ετοιμάζει σχέδια και υποβάλλει εκθέσεις, αναφορικά με προβλήματα και καταστάσεις που επηρεάζουνÂÂÂ ή μπορούν να επηρεάσουν το περιβάλλον και εισηγείται ή/και λαμβάνει τα δέοντα μέτρα για την πρόληψη, την
επίλυση και τον έλεγχό τους.
(γ) Παρέχει πληροφορίες και συμβουλές σε θέματα περιβάλλοντος και συντονίζει, αναλαμβάνει ή/και συμμετέχεισε δραστηριότητες που αποβλέπουν στην προαγωγή περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης.
(δ) Υποβάλλει εισηγήσεις για τη διαμόρφωση και την εισαγωγή πολιτικής και προτύπων για την προστασία τουπεριβάλλοντος.
(ε) Εφαρμόζει ή/και παρακολουθεί την εφαρμογή της σχετικής με τις αρμοδιότητες του Υπουργείου Γεωργίας,Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος νομοθεσίας για την προστασία του περιβάλλοντος.
(στ) Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του ανατεθούν.

 

Απαιτούμενα προσόντα:


(1) Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν σε ένα τουλάχιστον από τα πιο κάτω θέματα ή σε συνδυασμό των θεμάτων αυτών:
Περιβαλλοντικές Σπουδές, Περιβαλλοντικές Επιστήμες, Οικολογία, Διαχείριση Άγριας Ζωής, Αειφόρος Ανάπτυξη, Διαχείριση Προστατευόμενων Περιοχών, Διαχείριση Φυσικών Πόρων, Διαχείριση Περιβάλλοντος, Ενεργειακή Διαχείριση, Έλεγχο της Ρύπανσης, Διαχείριση Αποβλήτων, Μηχανική Περιβάλλοντος, Πολιτική
Μηχανική, Χημική Μηχανική, Πολεοδομία, Αρχιτεκτονική, Αρχιτεκτονική Τοπίου, Τοπογραφία, Μηχανολογία, Βιολογία, Βιοχημεία, Γεωγραφία, Γεωλογία, Γεωπονία, Δασολογία, Διαχείριση Δασών, Μετεωρολογία, Φυσική,Φυσιογνωσία, Χημεία, Οικονομικά Περιβάλλοντος, Νομοθεσία Περιβάλλοντος.
(2) Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής ή της Γαλλικής ή της Γερμανικής γλώσσας.
Σημ.: Αναφορικά με τους υποψηφίους -
(i) Των οποίων η μητρική γλώσσα δεν είναι η Ελληνική και δεν έχουν απολυτήριο Ελληνικού
Σχολείου Μέσης Εκπαίδευσης. και

(ii) οι οποίοι, δυνάμει του ΄Αρθρου 2.3 του Συντάγματος, επέλεξαν να ανήκουν στην Ελληνική κοινότητα, απαιτείται μόνο καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας, νοουμένου ότι θα έχουν άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

(3) Ακεραιότητα χαρακτήρα, οργανωτική και διοικητική ικανότητα, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία και ευθυκρισία.
(4) Μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλος που αποκτήθηκε μετά από σπουδές ενός τουλάχιστον ακαδημαϊκού έτους σε
θέμα ή θέματα Περιβάλλοντος, ή/και διετής τουλάχιστον πείρα σχετική με τα καθήκοντα της θέσης, αποτελεί
πλεονέκτημα.

Αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν στο έντυπο Γεν. 6 και να παραδοθούν στο Γραφείο της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας έναντι απόδειξης παραλαβής ή να αποσταλούν μέσω του Ταχυδρομείου με συστημένη επιστολή στον 821


Πρόεδρο της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας, 1407 Λευκωσία, ή μέσω τηλεομοιοτυπικής υπηρεσίας (Τέλεφαξ 22670101), όχι αργότερα από τις 19 Δεκεμβρίου 2016. Οι αιτήσεις πρέπει να συνοδεύονται με αντίγραφα των πιστοποιητικών των ακαδημαϊκών και άλλων συναφών προσόντων που προνοούνται στην παράγραφο 3 ανωτέρω, περιλαμβανομένων βεβαιώσεων για υπηρεσία εκεί όπου απαιτείται πείρα. (Τα πρωτότυπα να παρουσιαστούν όταν ζητηθούν για έλεγχο). ΄Εντυπα αιτήσεων διατίθενται και στην ιστοσελίδα του Γραφείου της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας: www.psc.gov.cy.

 

Αιτήσεις από μέρους δημόσιων υπαλλήλων θα πρέπει να υποβληθούν μέσα στην προθεσμία που καθορίζεται στη δημοσίευση, απευθείας στο Γραφείο της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας, με κοινοποίηση στους οικείους Προϊσταμένους των Τμημάτων στα οποία υπηρετούν.

 

Περισσότερες πληροφορίες:

http://www.mof.gov.cy/mof/gpo/gpo.nsf/All/53628D40F46EB2AEC2258076002BBC70?OpenDocument

Last Updated ( Monday, 28 November 2016 09:29 )
 

Θέσεις Εργασίας στα Εκλογικά Κέντρα για δημόσιους λειτουργούς και άνεργους πτυχιούχους

Tuesday, 18 October 2016 15:44 spoudes
Print PDF
Image result for εκλογές
 
Από τις 17 Οκτωβρίου 2016 μπορείτε μέσω της πιο κάτω ιστοσελίδας να υποβάλετε ηλεκτρονικά δηλώσεις για θέσεις εργασίας στις Δημοτικές/Κοινοτικές Εκλογές. Το ενδιαφέρον τους μπορούν να υποβάλουν  οι δημόσιοι λειτουργοί και άνεργοι πτυχιούχοι.
 
Η ιστοσελίδα θα είναι ενεργοποιημένη μέχρι τα μεσάνυκτα της Δευτέρας, 7 Νοεμβρίου 2016, και δήλωση μπορούν να υποβάλουν μόνο όσοι είναι εγγεγραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο.
 
Σε ό,τι αφορά στους άνεργους πτυχιούχους, σημειώνεται ότι τη δήλωση μπορούν να υποβάλουν μόνο όσοι είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι πτυχιούχοι στο Τμήμα Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
 
 
 
 

ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ

Friday, 14 October 2016 16:04 spoudes
Print PDF
Image result for κυπριακή δημοκρατία
 
Γίνονται δεκτές αιτήσεις για τρεις κενές μόνιμες θέσεις Λειτουργού Επικοινωνίας, Βουλή των Αντιπροσώπων. (Ηθέση είναι Πρώτου Διορισμού και Προαγωγής). Εγκεκριμένη Μισθοδοτική Κλίμακα: Α8: €17.946, 18.823, 19.700,20.577, 21.454, 22.331, 23.208, 24.085, 24.962, 25.839, 26.716, 27.593, Α10: €25.112, 26.313, 27.514, 28.715, 29.916,31.117, 32.318, 33.519, 34.720 και Α11: €29.684, 30.885, 32.086, 33.287, 34.488, 35.689, 36.890, 38.091, 39.292 (Συνδυασμένες Κλίμακες). 
 
Καθήκοντα και ευθύνες:
 
Α. Θέματα Τύπου και Επικοινωνίας
B.Διαδραστικά Θέματα – interactive Media-Graphic Design
Γ. Θέματα Ηλεκτρονικής Επικοινωνίας
Δ. Θέματα Οπτικοακουστικών Μέσων
 
Αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν στο έντυπο Γεν. 6 και να παραδοθούν στο Γραφείο της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας έναντι απόδειξης παραλαβής ή να αποσταλούν μέσω του Ταχυδρομείου με συστημένη επιστολή στον Πρόεδρο της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας, 1407 Λευκωσία, ή μέσω τηλεομοιοτυπικής υπηρεσίας (Τέλεφαξ 22670101), όχι αργότερα από τις 7 Νοεμβρίου 2016. Οι αιτήσεις πρέπει να συνοδεύονται με αντίγραφα των πιστοποιητικών των ακαδημαϊκών και άλλων συναφών προσόντων που προνοούνται στην παράγραφο 3 ανωτέρω, περιλαμβανομένων βεβαιώσεων για υπηρεσία εκεί όπου απαιτείται πείρα. (Τα πρωτότυπα να παρουσιαστούν όταν ζητηθούν για έλεγχο). ΄Εντυπα αιτήσεων διατίθενται και στην ιστοσελίδα του Γραφείου της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας: www.psc.gov.cy.
 
Αιτήσεις από μέρους δημόσιων υπαλλήλων θα πρέπει να υποβληθούν μέσα στην προθεσμία που καθορίζεται στη δημοσίευση, απευθείας στο Γραφείο της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας, με κοινοποίηση στους οικείους Προϊσταμένους των Τμημάτων στα οποία υπηρετούν.
 
Για περισσότερες πληροφορίες:
 
 
 
Last Updated ( Friday, 14 October 2016 16:06 )
 

Page 1 of 30

<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>