Greek

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ

Friday, 09 June 2017 08:40 spoudes
Print PDF

ΕΡ.1

Να αναφέρετε 2 αραβικές χώρες που πριν λίγες μέρες έχουν διακόψει τις διπλωματικές τους σχέσεις και με ποιά χώρα και για ποιο λόγο.

ΕΡ.2

Δίνονται οι περιόδοι της ιστορίας της Κύπρου: Ρωμαική, Ελληνιστική, Αγγλοκρατία, Τουρκοκρατία και Βυζαντινή περίοδος. Να αντιστοιχίσετε την καθεμία από αυτές στη σωστή χρονολογική περίοδο.

Α. 332πχ - 58πχ

Β. 58πχ- 330μχ

Γ. 330μχ-1191 μχ

Δ. 1571μχ-1878μχ

Ε. 1878μχ-1960μχ

 

ΕΡ.3

Ποιές είναι οι επίσημες γλώσσες τησ Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το σύνταγμα του 1960.

 

ΕΡ.4

Να εξήγησετε σε συντομία τι καταλαβαίνετε με τον όρο . Να αναφέρετε ονομαστικά τρεις.

 

ΕΡ.4

Σε ποια πόλη εδρέυει ο καθένας από τους πιο κάτω διεθνείς οργανισμούς

Α. Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ)

Β. Βορειοτλαντική Συμμαχία (ΝΑΤΟ)

Γ. Συμβούλιο της Ευρώπης.

 

ΕΡ.5

Να συμπληρώσετε τα κενά στο ποιο κάτω κείμενο που αναφέρεται στη γεωγραφία της Κύπρου:

<Στο έδαφος τησ Κύπρου εκτείνονται δυο οροσειρές, η οροσειρά του Τροόδους με ψηλότερη κορυφή τον Ολυμπο και η οροσειρά του Πενταδακτύλου με ψηλότερη κορυφή το (α).................. Η μεγαλύτερη πεδιάδα του νησιού είναι η πεδιάδα τησ (β)......................., την οποία διασχίζουν οι ποταμοί Πεδιαίος και (γ).......... που εκβάλλουν στον κόλπο της Αμμοχώστου. Η Κύπρος έχει (δ)...................... κλίμα, με ξηρά και θερμά καλοκαίρια και ήπιους χειμώνες. Λόγω της ξηρασίας αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα έλλειψης νερού για τη λύση του οποίου έχουν κατασκευασθεί πολλά φράγματα μεγαλύτερο των οποίων είναι αυτό του (ε).........................

 

ΕΡ.6

Δίνονται οι πιο κάτω αρχαιολογικοί χώροι της Κύπρου

Ιερό του Απόλλωνα Υλάτη, Θέατρο των Σόλων, Αββαείο του Πέλλαπαις, Σαλαμίνα και Οικισμός της Χοιροκοιτίας. Να γράψετε ποιοι από αυτούς βρίσκονται στα κατεχόμενα από τον τούρκικο στρατό, εδάφη και ποιοι βρίσκονται στις ελέυθερες περιοχές της Κύπρου.

 

ΕΡ.7

Α) Ποιά χώρα προεδρεύει της Ευρωπαικής Ένωσης το πρώτο εξάμηνο του 2017

Β) Ποιά χώρα θα προεδρέυει το β εξάμηνο του 2017

 

ΕΡ.8

Δίνονται οι περιόδοι της Ιστορίας της Κύπρου: Ενετοκρατία,Φραγκοκρατία, Αγγλοκρατία, Τουρκοκρατία, και Βυζαντινή περίοδος. Να αντιστοιχίσετε την καθεμιά από αυτές στη σωστή χρονολογική περίοδο

Α. 395-1191μχ

Β. 1191-1489μχ

Γ. 1489-1571μχ

Δ. 1571-1878μχ

Ε.1878μχ-1960μχ

 

ΕΡ.9

Να γράψετε από ποιο χωριό καταγόταν και που έπεσε μαχόμενος εναντίον των Άγγλων ο καθένας από τους πιο κάτω ήρωες της ΕΟΚΑ 1955-59.

α) Γρηγόρης Αυξεντίου

β) Κυριάκος Μάτσης

 

ΕΡ.10

Στις 4 Ιουνίου 2017 στα πλαίσια των συνομιλιών για το Κυπριακό έλαβε χώρα η τριμερής συνάντηση στη Νέα Υόρκη. Να εξηγήσετε τισ σημαίνει τριμερής συνάντηση και ποια έλαβαν μέρος σε αυτή.

 

ΕΡ.11

Κατα τις συνομιλίες για λύση του Κυπριακού προβήματος γίνεται λόγος για και επιδιαιτησία>. Να εξηγήσετε σε συντομία τι καταλαμβαίνεται με τους όρους αυτούς.

 

ΕΡ.12

Να εξηγήσετε σε συντομία τις σημαίνουν οι πιο κάτω φράσεις που χρησιμοποίουνται στην πολιτική

α) Η απόφαση που πάρθηκε

β) Η δημοσκόπηση έδειξε ότι η μέιωθηκε στο ελάχιστον

 

ΕΡ.13

Να συμπληρώσετε τα κενά:

<Η Ευρωπαική Ένωση έχει σήμερα (α).............. κράτη μέλη. Ιδρύθηκε τη δεκαετία του 1950 από έξι χώρες: το Βέλγιο, την Ολλανδία, τη Γερμανία, την Ιταλία, το Λουξεμβούργο και τη (β)................ Η Κύπρος έγινε μέλος μαζί με άλλες εννέα χώρες το έτος (γ)...... Η τελευταία διέυρυνση της ΕΕ έγινε το 2013 με την πρσχώρηση της Κροατίας. Υποψήφιες για ένταξη χωρες είναι η Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, η Τουρκία και η (δ).....................

 

Το Ελεγκτικό Συνέδριο είναι ένα από τα θεσμικά όργανα της ΕΕ.

α) Που εδρευεί το Ελεγκτικο Συνέδριο

β) Ποιος είναι ο ρόλος του Ελεγκτικού Συνεδρίου της ΕΕ.

 

ΕΡ.14

Στο παρακάτω κείμενο να διορθωσετε τα λάθη:

ΕΡ.15

Δίνονται τα κυπριακά χωριά: Λιμνίτης, Ασσια, Γιαλούσα, Καλοπαναγιώτης και Κυπερούντα. Σε ποια από τις πιο κάτω περιοχές ανήκει το καθένα.Â

Μαραθάσα, Μεσαορία, Πιτσιλιά, Καρπασία, Τηλλυρία.

 

ΕΡ.16

Σε ποιον από τους πιο κάτω οργανισμούς δεν ανήκει η Κύπρος:

Κοινοπολιτεία, Συμβούλιο της Ευρώπης, Ηνωμένα Εθνη, ΝΑΤΟ, Οργανοσμός για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη.

 

ΕΡ.17

Ποια από τις πιο κάτω χωρες της ΕΕ δεν ανήκουν στην Ευρωζώνη

Α. Ουγγαρία, Β. Ιταλία, Γ. Σουηδία, Δ. Ελλάδα, Ε. Αγγλία.

 

ΕΡ.18

Να αναφέρετε τα ονοματεπώνυμα των πιο κάτω:

Α. Πρωθυπουργού του Ισραήλ

Β. Πρωθυπουργού της Ιταλίας

Γ. Πρόεδρος της Γαλλίας

 

ΕΡ.19

Να αναφέρετε τη σημερινή ιδιότητα των πιο κάτω:

α) Ντόναλτ Ντουσκ

β) Μαρία Λοττίδη

 

Last Updated on Friday, 20 July 2018 12:10